banner

Dokumenti

pdf-ico

Profili i Innovita 2022

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (Pështymë për vetë-testim)-Udhëzim për përdorim

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (Pështymë për Vetëtestim)-Video udhëzuese

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (Tampon anterior i hundës për vetë-testim)-Udhëzim për përdorim

pdf-ico

Testi Ag 2019-nCoV (Tamponi i përparmë i hundës për vetë-testim)-Video udhëzuese

pdf-ico

Data_upload_print-Udhëzim për përdorim

pdf-ico

Testi Ab EUA-Innovita 2019-nCoV (Ar koloidal)-HCP

pdf-ico

Testi Ab EUA-Innovita 2019-nCoV (Ar koloidal)-Marrësit.pdf