banner

Testi i hepatitit

  • HEV IgM

    HEV IgM

    Kompleti është një analizë imunologjike e shpejtë kromatografike për zbulimin cilësor të antitrupave IgM kundër virusit të hepatitit E (HEV) në serumin/plazmën e njeriut për të ndihmuar në diagnostikimin e virusit të hepatitit E.

  • HAV IgM

    HAV IgM

    Kompleti është një imunoterapi i shpejtë kromatografik për zbulimin cilësor të antitrupave IgM kundër virusit të hepatitit A (HAV) në serumin/plazmën e njeriut për të ndihmuar në diagnostikimin e virusit të hepatitit A.